לוח ביעור מעשרות – תשע"ה

יצא לאור לוח ביעור מעשרות שע"י בית המדרש.

להורדת הלוח

לוח ביעור