לוח אחוזי ערלה לקיץ תשע"ו

ביאור לוח ערלה:

הצבע הורוד – שם הפרי

הצבע הכחול – סוגי זנים שיש בפרי

צריך להסתכל בלוח בעמודה האחרונה שם מצויין כמה אחוזי ערלה יש בכל פרי.

לדעת הרבה פוסקים אם יש יותר מ10% ערלה אין לקנות בלי השגחה [מצד מיעוט המצוי].

לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל אין לקנות בלא השגחה אם יש מעל 4% ערלה.

להורדת הלוח

לוח ערלה קיץ עו