זמני הביעור שיחולו החודש, לגידולי שביעית:

  • אבוקדו: א' אב – א' אלול
  • אשכוליות: א' אב – ט"ו אלול
  • לימון תחילת הספק א' אלול
  • תפוז – ט"ו אלול סוף זמן הביעור של תפוזים

בדברים יבשים כגון: אגוזים, שקדים, בוטנים פופקורן וכו' יגיעו עוד זמן רב מהמחסנים גם מפירות שביעית שאסורים באיסור ספיחים וגם אחרי הביעור. כמו כן משווקים עדיין שימורי זיתים ומלפפונים חמוצים משנה שביעית מיבול נכרי, וכן מיבול ישראל שאסור באכילה]