זמני הביעור שיחולו החודש, לגידולי שביעית (בשווקים יש כבר גם גידולי שמינית):

  • אבוקדו מגידולי שביעית – א' אלול (התוצרת הנמכרת כיום בחנויות היא מגידולי שמינית)

  • אשכולית- ט"ו אלול

  • לימון- א' אלול: תחילת זמן הספק

  • תפוז- ט"ו אלול