הזמנה לימי העיון של בית המדרש

בני ברק – 

יום שני כ"ד בניסן תשע"ו (2.5.2016 למנינים)

בבית הכנסת "נחלת משה" רח' מלצר 36, בני ברק.

ירושלים –

יום שלישי כ"ה בניסן תשע"ו (3.5.2016 למנינם)

בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות – אמונת אי"ש" – רח' המלמד 1 ת.ד. 34057 (בכניסה להר נוף) ירושלים.

(פרוט התכנית בהזמנה)

להורדת ההזמנה –

הזמנה