שנת תשע"ט – שנת מעשר שני

שנת תשע"ט

השנה הרביעית אחרי שנת שמיטה היא שנת מעשר שני

מצוות תרומות ומעשרות מחולקות לד' מתנות בכל השנים אנו מפרישים תרומה גדולה מעשר ראשון ותרומת מעשר לעומת זאת המעשר שני והמעשר עני תלוי בשנים, בשנים א, ב, ד, ה לשמיטה המעשר הוא מעשר שני, דהיינו אנו קובעים 9% אחוזים בדרומם של הפירות, המעשר השני יש בו קדושה ובזמן בית המקדש חלק זה היה צריך להאכל בירושלים בטהרה. אך בזמן הזה אין אפשרות לאכול את הפירות בטהרה בירושלים מחמת כמה סיבות א. מכיון שאין מזבח ודין המעשר שני להאכל בירושלים הוא רק כשיש מזבח ב. יש ראשונים שסוברים שקדושת ירושלים בזמן הזה בטלה. ג. בנוסף לזה כולנו טמאי מתים ואסור לאכול מעשר שני בטומאה ומכיון שאי אפשר לאכול את המעשר שני בירושלים אנו מחללים אותו על פרוטה.

חילול פירושו העברת הקדושה מהפירות למטבע. כדי לחלל צריך לייחד מטבע לחילול מעשר שני, ואפשר לחלל עליו כמנין הפרוטות שמטבע זה שווה למשל המייחד 1 ש"ח לחילול מעשר שני כיום ששווי הפרוטה הוא כ 7 אג' הרי שהוא יכול לחלל 14 פעמים על המטבע ואחרי זה הוא יצטרך להעביר אותו על מטבע אחר.

לפני שמחללים טבל ודאי מברכים בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון מעשר שני.

ולאחר מיכן אומרים את נוסח החילול המעשר שני שיש כאן יהיה מחולל הוא וחומשו על המטבע שיחדתי לחילול מעשר שני.

כדי להכין את המטבע צריך ידע הלכתי מהי פרוטה חמורה ומהם הדרגות חיוב בתרומות ומעשרות שכן אי אפשר לקחת מטבע שיחדו אותה לחילול ירק בעבור חילול מעשר שני של תבואה או יין שהם בדרגה חמורה מהם.

לרכישת מנוי בקרן המעשרות ולמידע נוסף >>