יום העיון של בית המדרש להלכה בהתיישבות- ניסן תשע"ט

כמידי שנה יתקיים בע"ה לאחר הפסח יום עיון למבקשי תורה בעניינים הנוגעים למצוות ארץ ישראל בירושלים ובני ברק.

בבני ברק– 

יום שני כ"ד ניסן תשע"ט (29/04/2019 למנינם) בשעה 16:00

בבית כנסת "נחלת משה"

רח' מלצר 36

בתכנית:

16:00- תפילת מנחה 

16:15-17:00- הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א ראש בית המדרש

השלכות מעשיות לאחר ביעור מעשרות

17:00-17:55- הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

סדר הפרשת תרומות ומעשרות ביין ביתי

הפסקה וכיבוד קל

16:05-19:00 הגאון רבי יעקב אברהם כהן שליט"א רב שכונת רמת הצפון ומח"ס עמק המשפט

חיוב מעשרות בגינות ובשטחים ציבוריים

19:00-20:00- הגאון רבי שבח צבי רוזנבלט שליט"א רב ואב"ד בני ברק

צירוף סל לחלה בכלי שיש בו ארבעים סאה

בירושלים– 

יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ט (30/04/2019 למנינם) בשעה 16:00

בהיכל "בית המדרש להלכה בהתישבות- אמונת אי"ש"

רח' המלמד 1 בכניסה להר נוף

בתכנית:

16:00- תפילת מנחה

16:15-17:00- הגאון רבי יוסף י. אפרתי שליט"א ראש בית המדרש

השלכות מעשיות לאחר ביעור מעשרות

17:00-17:55 הגאון רבי מכאל גלעדי שליט"א מרבני בית ההוראה וראש כולל בבית המדרש

סוגי קמחים שונים בהפרשת חלה

הפסקה וכיבוד קל

18:05-19:00 הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א מרבני בית המדרש ומח"ס משפטי ארץ

סדר הפרשת תרומות ומעשרות ביין ביתי

19:00-20:00 הגאון הגדול רבי ברו מרדכי אזרחי שליט"א ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה

בדיני ערלה

להורדת ההזמנה ליום עיון לחץ כאן