הבטטה נכנסה לקדושת שביעית

בא' תמוז נכנסת הבטטה לקדושת שביעית, ולחשש איסור ספיחין.

אי לכך יש לקנות את הבטטות במקומות בעלי השגחה על השביעית.

למידע נוסף על שאר הפירות והירקות הורד את הלוח מועדים לשמיטה.
לוח תאריכים לשנת השמיטה תשעה