אנו שמחים להביא בפניכם עדכונים הנוגעים לתוצרת חקלאית החל מחודש ניסן:

פירות – תאריכי תחילת שווק תוצרת שמינית (תשע"ו)

  • גודגדן ודובדבן – י"ז ניסן
  • משמש – ז' ניסן
  • שזיף יפני – י"ז ניסן