ניוזלטר

עדכון מבית המדרש - חשוון תש"פ

חשוון תש"פ

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

ראיית פני הבית

עדכון מבית המדרש - תשרי תש"פ

תשרי תש"פ

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

גמר מלאכה

עדכון מבית המדרש - אלול תשע"ט

אלול תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עונת המעשרות

עדכון מבית המדרש - אב תשע"ט

אב תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

הרכבת ירקות

עדכון מבית המדרש - תמוז תשע"ט

תמוז תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

חשש ערלה בפירות הנמכרים בשוק ואינם תחת השגחה מוסמכת

עדכון מבית המדרש - סיון תשע"ט

סיון תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

העברת שתילים לענין ערלה

עדכון מבית המדרש - אייר תשע"ט

אייר תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

הגדרת פרי וירק לענין ערלה

עדכון מבית המדרש - ניסן תשע"ט

ניסן תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

ביעור ווידוי מעשרות

עדכון מבית המדרש - אדר ב' תשע"ט

אדר ב' תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

נתינת מעשר ראשון ללויים בזמן הזה

עדכון מבית המדרש - אדר א' תשע"ט

אדר א' תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

איסור מקיים כלאי אילן

 

עדכון מבית המדרש - שבט תשע"ט

שבט תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - טבת תשע"ט

טבת תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - כסלו תשע"ט

כסלו תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - חשון תשע"ט

חשון תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - תשרי תשע"ט

תשרי תשע"ט

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

אלול תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אב תשע"ח

אב תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - תמוז תשע"ח

תמוז תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - סיון תשע"ח

סיון תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אייר תשע"ח

אייר תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - ניסן תשע"ח

ניסן תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אדר תשע"ח

אדר תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - שבט תשע"ח

שבט תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

 

עדכון מבית המדרש - שנת מעשר עני תשע"ח

שנת מעשר עני

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - טבת תשע"ח

טבת תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - כסלו תשע"ח

כסלו תשע"ח

מידע הלכתי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - חשון תשע"ח

חשון תשע"ח

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

 

עדכון מבית המדרש - תשרי תשע"ח

תשרי תשע"ח

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אלול תשע"ז

אלול תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אב תשע"ז

אב תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - תמוז תשע"ז

תמוז תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - סיון תשע"ז

סיון תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אייר תשע"ז

אייר תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - ניסן תשע"ז

ניסן תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ

עדכון מבית המדרש - אדר תשע"ז

אדר תשע"ז

מידע הלכתי חודשי על מצוות התלויות בארץ