תגיות קשורות

"מאימתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שביעית"

כבר הכריע מרן החזון אי"ש זללה"ה, שירק הנלקט בשמינית מותר מחנוכה (כ"ה כסלו) ואילך, ומפי רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שמענו, כי אפשר לנהוג כך למעשה, והוסיף ש'בעל נפש ראוי שיחמיר בנזרע בשביעית'.

(להרחבת העניין ראה 'ישא יוסף שביעית' סימן קט"ו, ובדברי מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל – הובא שם)

השתדלנו מאד ב'ועד השמיטה' – במיפוי מקיף ומדוקדק על מנת שאכן נוכל לשרת את הציבור בהידור מ'נזרע בשמינית', ובס"ד כך ננהג אי"ה בתקופה הקרובה במחסנים וחנויות אשר תחת השגחתינו.

להלן פירוט רשימת ירקות ומקורות התוצרת בתקופה זו (מחנוכה ואילך) תחת כשרותנו:

שם הירקמקור הירק
אבטיחערבה
אננסזריעת שישית
אפונה בתרמיליםזריעת שמינית
ארטישוקזריעת שמינית
בטטהנוכרי
בננהזריעת שישית
במיהזריעת שמינית
בצלחו"ל / נוכרי
בצל ירוקזריעת שמינית
גזרחו"ל / נוכרי
דלוריתשישית / נוכרי
דלעתשישית / ערבה / נוכרי
חזרתחו"ל / נוכרי
חסהזריעת שמינית
חצילזריעת שמינית
כוסברהזריעת שמינית
לפתזריעת שמינית
מלוןערבה / זריעת שמינית
מלפפוןזריעת שמינית
סלק אדוםזריעת שמינית
סלק עליםזריעת שמינית
סלרי אמריקאיזריעת שמינית
סלרי שורשחו"ל / זריעת שמינית
עגבנייהחו"ל / נוכרי / זריעת שמינית
עיריתזריעת שמינית
פטרוזיליהזריעת שמינית
פטרוזיליה שורשזריעת שמינית
פלפל ירוק/אדום/חריףחו"ל / ערבה / חממות
צנוןזריעת שמינית
קולרביזריעת שמינית
קישואזריעת שמינית
שום יבשחו"ל
שומרזריעת שמינית
תירסזריעת שמינית
תות שדהנוכרי / מצע מנותק
תפוח אדמהחו"ל / נוכרי

למען הסר ספק! פירות האילן – יבול שביעית הם!

(בחנויות תחת השגחתינו מקורם הוא – אוצר בי"ד, יבול נוכרי, חו"ל)

הערות:

  1. תפוח אדמה, גזר, בצל, דלעת, דלורית, שום ובטטה יש עדיין בבתי קירור ומחסנים מיבול יהודי שנזרע ונלקט בשביעית והוא אסור משום ספיחין. יש להיזהר ולרכוש אך ורק בחנויות תחת השגחה.
  2. ירקות עלים מגידול מיוחד ללא חרקים – זריעת שמינית (אלא א"כ צוין בפירוש אחרת על גבי האריזה).
  3. דעת רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל להתיר בחנוכה של שמינית גידולים מכל הערבה שלא לקנוס כ'נזרע בשביעית' שכן "הזורע עשה על פי חכם שהורה כן".
  4. ירקות בשימורים, סלטים וכדו', פעמים רבות שיש בהם מירק הנקלט בשביעית ודינם כנ"ל.

והשי"ת יצילנו ממכשולות
באעה"ח ערב חנוכה תשפ"ג
ועד השמיטה