עוד על מצוות מעגל השנה

תגיות קשורות

כאן ניתן למלא שטרות הרשאה מקוונים עבור מכירת חמץ,

כפי השטרות שהנהיג רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ובסיום ללחוץ 'שליחה'

השטרות מגיעים חתומים כדת וכדין למערכת.

שטרות למכירת י"ג ניתן לשלוח עד יום שלישי י"ג ניסן בשעה 16:00.

שטרות למכירת י"ד ניתן לשלוח עד חצות הלילה שבין שלישי לרביעי, עדיף לפני בדיקת חמץ.

 

ניתן גם להוריד את הקבצים כאן ולשלוח למייל בית המדרש bhl@bhl.org.il