עוד על מצוות תרומות ומעשרות

תגיות קשורות

דיני החילול והמטבע מרובים, בסקירה תמציתית זו מוגשים הדינים העיקריים בלבד.

חילול המעשר על פרוטה

בזמן שבית המקדש היה קיים היו מעלים את המעשר שני לירושלים המקודשת ואוכלים אותו שם בטהרה. כיום לא ניתן לאכלו בטהרה, ולכן יש לחלל את קדושתו על מטבע. כלומר: להעביר את הקדושה שבפירות אל פרוטה במטבע מסוימת.

ניתן לחלל גם כמות מרובה – על פרוטה אחת. ערך הפרוטה הוא כשוויו של 1/40 גרם של כסף גולמי טהור. (כלומר: גרם אחד של כסף גולמי טהור שווה 40 פרוטות). ניתן לייחד מטבע אחת לחלל עליה כמה פעמים, לפי כמות הפרוטות שהיא מכילה. בשעת כתיבת שורות אלו (קיץ תשפ"א) שווי הפרוטה הוא כ-10 אגורות, ועל מטבע של שקל אחד ניתן לחלל כ-10 פעמים.

כשהמטבע 'מתמלאת', כלומר: כאשר נוצלו כל הפרוטות שבה לחילולים, יש להשליך את המטבע לאבדון.

יש צורך לנהל רישום ומעקב אודות המטבע, לזכור כמה פעמים כבר חילל עליה וכמה פרוטות 'פנויות' נותרו בה. כמו כן יש לשים לב שערך הפרוטה משתנה כל הזמן, לפי תנודות מחיר הכסף בשוקי העולם.

הוספת חומש

המחלל על מטבע שלו – צריך להוסיף חומש. כלומר: להעביר אל הפרוטה את הקדושה שבפירות, בתוספת קדושה בשווי חמישית מן הפירות. וזה נוסח החילול שלו: הַמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁכָּאן יִהְיֶה מְחֻלָּל הוּא וְחֻמְשׁוֹ עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ שֶׁיִּחַדְתִּי לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.

המחלל על מטבע של אחר (שנתן לו רשות לחלל על המטבע שלו), אינו צריך להוסיף חומש. וזה נוסח החילול שלו: הַמַּעֲשֵׂר שֵׁנִי שֶׁכָּאן יִהְיֶה מְחֻלָּל עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ שֶׁיִּחֵד פְּלוֹנִי עֲבוּרִי לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.

'פרוטה חמורה'

המחלל מעשר שני בכמות מועטה, ששווייה הוא פחות מפרוטה, אינו יכול לחללו על מטבע חדשה שטרם חיללו עליה. כמו כן אם חיללו עליה כבר מעשר בדרגת חיוב נמוכה, לא ניתן לחלל עליה מעשר שני פחות משווה פרוטה שבדרגת חיוב חמורה.

דוגמאות לדרגות חיוב שונות: חמשת מיני דגן, תירוש (ענבים או יין) ויצהר (זיתים או שמן זית) – חיובם הוא החמור ביותר. אחריהם: פירות האילן והקטניות. אחריהם: הירקות. תוצרת שגידל בעצמו – חיובה חמור משל תוצרת שקנה או קיבל. תוצרת שגדלה באדמה או בעציץ נקוב – חיובה חמור משל תוצרת שגדלה בעציץ שאינו נקוב.

לכן מי שרוצה לייחד לעצמו מטבע לחילול מעשר שני, כדאי שיחלל עליה בתחילה מעשר שני מן הדרגה החמורה ביותר שמצויה אצלו. פרוטה כזו מכונה "פרוטה חמורה". וכדאי שכשמחלל את המעשר החמור, יחללנו על גבי שתיים או שלוש פרוטות מתוך המטבע. (יש מהדרים לחלל על חמש פרוטות, כדי שגם החומש יחולל על פרוטה).

'הקרן לחילול מעשר שני'

כאמור, ייחוד מטבע לחילול מעשר שני דורש ידע הלכתי רב, ומומלץ להתייעץ עם מורה הוראה מוסמך כיצד לעשות זאת. מלבד זאת על מחזיק המטבע לנהל מעקב אחר כמות החילולים ואחר ערך הפרוטה, וכן עליו לזכור לבערה כדין.

לפיכך מומלץ ביותר לכל אחד להירשם כמנוי על ה'קרן לחילול מעשר שני' שעל ידי בית המדרש להלכה בהתישבות.

הממונה על הקרן מייחד מלאי גדול של מטבעות מסודרות וממוספרות, ונותן רשות למנויים לחלל עליהן את מעשרותיהם. בכל פעם שחבר הקרן מחלל מעשר שני, חל החילול על אחת הפרוטות שבקרן, לפי הסדר שנקבע. בהגיע זמן הביעור דואגת הקרן לבער את המטבעות כדין.

חברי הקרן מחללים את מעשרותיהם בנוסח מיוחד, הנמסר להם מיד עם השלמת תהליך הרישום.

הקרן מנוהלת על ידי אנשים נאמנים, המתייעצים בכל שאלה עם גדולי הפוסקים שליט"א, ורשומים בה אלפי משפחות ובודדים, רבנים, ועדי כשרות ומוסדות.

נדגיש: גם מי שנרשם בקרן חייב להפריש תרומות ומעשרות. עליו להניח בצד מעט יותר מ-1%, לומר את נוסח ההפרשה, ואת נוסח החילול המיוחד לחברי הקרן. חברותו בקרן פוטרת אותו אך ורק מהצורך להחזיק ברשותו מטבע לחילול.