פאה

כשקוצר בעל השדה את שדהו מצוה להותיר בקצה שדהו אזור עם תבואה עבור העניים. גם כשקוטף בעל השדה את פירות האילן מצוה להותיר מקום שלא יקצור.