פרוטה לחילול מעשר שני ורבעי

חז"ל קבעו שבזמן הזה אין מעלים את המעשר שני והרבעי לירושלים, אלא מחללין אותם על פרוטה.

אין צריך לחלל על מטבע שנקרא פרוטה אלא אפשר לחלל על כל מטבע בזמנינו שיש בו שיעור פרוטה. 

שיעור הפרוטה – הוא שיעור של משקל חצי שעורה כסף דהיינו 0.025 גרם כסף, עקב השינויים התדירים במחיר הכסף העולמי צריך לעקוב אחר השיעור העדכני של הפרוטה. נכון להיום טבת תשע"ו שיעור הפרוטה הוא כ 6.5 אג' ולכן ניתן לחלל מעשר שני על מטבע של 10 אג' [אפשר להתעדכן במענה הקולי של בית המדרש טל: 026488888 שלוחה 32].

על כל מטבע אפשר לחלל רק כמספר שווי הפרוטות שיש בו, ולאחר שנתמלא המטבע אפשר לחללו על מטבע קטן ממנו שיש בו שיעור פרוטה ואז ניתן שוב לחלל עליו מחדש.