לקט

אם נפלה שיבולת אחת או שתי שיבולים בשעת הלקיטה מצוה להותירן לעניים ולא לקחתן, זאת בתנאי שנפלו בשעת הקצירה מחמת הקצירה ולא מחמת סיבה אחרת (כגון רוח חזקה וכד').