חנטה

שיעור הצמיחה בפירות האילן הקובע את שנת הפרי בנוגע להפרשת תרומות ומעשרות, שביעית, ערלה וביכורים. בראשונים ישנם ב' שיטות עיקריות מהי החנטה יש אומרים שהוא השלב לאחר נפילת הפרח ויציאת פרי קטן הנקרא סמדר. ויש אומרים שהוא השלב כשהפרי הגיע לשליש בישולו שבדרך כלל הוא גם השלב הנקרא "עונת המעשרות" ברוב הפירות.