ביעור מעשרות

בפסח של השנה הרביעית והשנה השביעית חייבים לבער את כל המעשרות שבבית.
מצות הביעור כוללת שלושה דברים: א. להפריש תרומות ומעשרות מכל התוצרת החקלאית שיש בבית כולל קופסאות שימורים ויינות וכיו"ב. וכן להפריש חלה מכל מיני הדגן שיש בבית. ב. לתת את כל התרומות והמעשרות לכהן ללוי ולעני כל אחד כדינו. ג. לאבד את המעשר שני שברשותו וכן את המטבעות שחילל עליהם מעשר שני באופן שלא יהיו ראויים לשימוש [לכן יש נוהגים לזורקם במעמקי הים].
זמן הביעור הוא ערב יום טוב האחרון של חג הפסח. ויש אומרים בערב יום טוב הראשון וראוי לחוש לדבריהם.

למידע נוסף לחץ כאן