לקראת השנה החדשה תשע"ח מידע מפורט עם כל שתרצו לדעת על מעשר עני