בית המדרש להלכה בהתישבות – "אמונת אי"ש" אודות הפרשת תרומות ומעשרות ב"קטיף חוויתי"

בזמן האחרון נפוצה התופעה של ביקורים בשטחים חקלאים (בעיקר מטעי פירות) כאשר תמורת תשלום לבעלי המטע קוטפים פירות מהעץ, התופעה אף קיבלה שם "קטיף חוויתי" – המטייל קוטף פירות היישר מהעץ וסועד את לבו.

הדבר שכיח אף במשך שנת הלימודים כאשר קבוצות של תלמידים מבצעים קטיף חוויתי ואף שמדובר בטיולים הנעשים באופן ממוסד הרי פעמים רבות אינם מודעים על חובת הפרשה. אולם שבעתיים יש לעורר כאשר רבים מהנופשים ברחבי הארץ מבצעים קטיף פרי בימי בין הזמנים.

מבית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות נמסר, כי בעת יציאה לטיול מלבד הבדיקה על איסור ערלה ועל אי פעילותו ח"ו בשבתות ובמועדים, יש לתת את הדעת לחיובי תרומות ומעשרות.

ההוראה למעשה הנמסרת לפונים לבית ההוראה אומרת, כי מטיילים המשלמים על הכניסה לאתר והקטיף כלול בתשלום, ממילא הפירות נחשבים כנקנו על ידי המטייל, ובמקרה זה חייבים להפריש תרומות ומעשרות אף כשאוכלים אכילת ארעי לאחר גמר המלאכה.

בבית ההוראה אומרים, כי כדי לא להגיע לידי מכשול, מומלץ בפעילות מעין זו, לקטוף את כל כמות הפירות בקטיף – להגיע לגמר המלאכה, ורק לאחר גמר הקטיף להפריש תרומות ומעשרות בברכה.

יצוין בזאת כי בבית ההוראה ובקרן המעשרות נערכו מבעוד מועד לימי בין הזמנים לשאלות רבות המגיעות בתחומי תרומות ומעשרות, ותגברו את המוקד הטלפוני. בקרן המעשרות ציינו כי בימי בין הזמנים רבים מבקשים להצטרף לקרן, אולם ראוי להדגיש, כי מעת ההצטרפות לקרן המעשרות לוקח קרוב ליממה עד לזמן שניתן לחלל על מטבעות הקרן, מחמת הנהלים ההלכתיים, ועל כן כדאי להירשם מבעוד מועד ולא להמתין לרגע האחרון.

בית ההוראה ע"ש הרב רוזנברג שע"י בית המדרש להלכה בהתישבות פעיל במהלך שעות היום בטלפון  02-6488888 בשלוחה 31.