1. ירק שהחל לגדול בשמיטה ונקטף בשמיטה נשאר באיסור ספיחין לעולם, לכן ירק משומר מקירור, הקפאה, כבוש וכדומה יהיה אסור גם לאחר המועד המופיע להלן.
  2. מוצרי מזון שמעורבים בהם גם ירקות, יש לנהוג בהם כפי הדין בירקות.
  3. ירק שנקטף בשמיטה, נותר בקדושת שביעית לעולם.
  4. המועדים המופיעים כאן הם כפי המשוער כעת [מוצאי שמיטה תשפ"ב], לעתים יש שינויים כתוצאה ממזג אוויר וכדומה – יש לעקוב אחרי הפרסומים והעדכונים באתר.

 

שם הירק

גמר איסור ספיחין וקדושה בתשפ"ג מ[1]:

למחמירים[2] רוב בשוק מהנזרע בתשפ"ג החל מ:

אבטיח

כ"ה כסלו

ג' אייר

אננס

 

חנוכה תשפ"ד

אספרגוס

 

הרוב רב שנתי

אפונה בתרמילים

כ"ה כסלו

י' טבת

ארטישוק

כ"ה כסלו

הרוב רב שנתי

בטטה

ר"ח תמוז[3]

י"ז תמוז

בננה

י"א תשרי[4]

 (גמר קדו"ש)

הרוב רב שנתי

במיה[5]

כ"ה כסלו

(גמר קדו"ש)

 

בצל יבש

י"ח שבט[6] [3]

א' אדר[6]

בצל ראש[7]

כ"ה כסלו

י' טבת

בצל ירוק

ד' כסלו[1]

י' כסלו

ברוקולי

כ"ה כסלו

י"ט טבת

גזר

כ"ה כסליו[3]

ט"ו שבט[3] [8]

גמבה

כ"ה כסלו[9]

א' שבט

דלורית

י' ניסן[3]

כ"ה ניסן

דלעת

כ"ד שבט[3]

י' אייר

חזרת

ט"ז אדר[3]

י"ח חשון תשפ"ד[3]

חסה

י"ד חשון[3]

כ"ד חשון

חציל[9]

כ"ה כסלו[1]

י' טבת

כוסברה

ט' חשון[1]

י"ט טבת

כרוב אדום

כ"ה כסלו

א' שבט

כרוב לבן

ט"ו כסלו[1]

כ' טבת

 

כרוב סיני

ט"ו כסלו[1]

כ' טבת

כרובית

כ"ה כסלו

א' שבט

כרפס עלים (סלרי עלים)

כ"ה כסלו

ג' שבט

כרפס שורש (סלרי שורש)

כ"ה כסלו

י"ח שבט

כרתי (לוף)

כ"ה כסלו

ו' שבט

לפת

ט"ו כסלו

א' טבת

מלון9

כ"ה כסלו

ה' טבת

מלפפון

י"ד חשון[1]

י"ח כסלו

סלק אדום

כ"ה כסלו

כ' טבת

סלק עלים

י"ח כסלו[1]

י"ח  טבת

עגבניה[9]

ט"ו כסלו[1]

ט"ו טבת

 

עירית

ח' כסלו[1]

כ' טבת

פטרוזיליה עלים

ח' כסלו

י' ניסן

פטרוזיליה שורש

כ"ה כסלו

י"ח שבט

פלפל[9]

י'  כסלו

ג' ניסן

פלפל ירוק חריף[9]

י'  כסלו

י"ח טבת

פלפל אדום חריף[9]

כ' כסלו

ג' שבט

פפריקה טרייה

כ"ד אב

י"ח תשרי תשפ"ד

צנון

ט"ו כסלו

א' טבת

צנונית

ג' חשון

י"ט חשון

קולרבי

כ' כסלו[1]

ג' טבת

קישוא

ט' חשון[1]

כ' חשון

שום טרי[10]

כ"ב אדר

כ"ב אדר

שומר ושמיר

י"ח כסלו

א'  טבת

שעועית תרמילים[11]

כ"ד ניסן

כ"ד ניסן

תירס – אשבולים (קלחים)[12]

כ"ה כסלו

 

תות שדה

כ"ו חשון

ט' ניסן

תפוח אדמה[13]

כ"ב טבת[3]

ג' שבט[3]

תרד

י"ח כסלו

י"ב שבט

 

 

שם הירק

גמר איסור ספיחין וקדושה בתשפ"ג מ[1]:

למחמירים[2] רוב בשוק מהנזרע בתשפ"ג החל מ:

אבטיח

כ"ה כסלו

ג' אייר

אננס

 

חנוכה תשפ"ד

אספרגוס

 

הרוב רב שנתי

אפונה בתרמילים

כ"ה כסלו

י' טבת

ארטישוק

כ"ה כסלו

הרוב רב שנתי

בטטה

ר"ח תמוז[3]

י"ז תמוז

בננה

י"א תשרי[4]

 (גמר קדו"ש)

הרוב רב שנתי

במיה[5]

כ"ה כסלו

(גמר קדו"ש)

 

בצל יבש

י"ח שבט[6] [3]

א' אדר[6]

בצל ראש[7]

כ"ה כסלו

י' טבת

בצל ירוק

ד' כסלו[1]

י' כסלו

ברוקולי

כ"ה כסלו

י"ט טבת

גזר

כ"ה כסליו[3]

ט"ו שבט[3] [8]

גמבה

כ"ה כסלו[9]

א' שבט

דלורית

י' ניסן[3]

כ"ה ניסן

דלעת

כ"ד שבט[3]

י' אייר

חזרת

ט"ז אדר[3]

י"ח חשון תשפ"ד[3]

חסה

י"ד חשון[3]

כ"ד חשון

חציל[9]

כ"ה כסלו[1]

י' טבת

כוסברה

ט' חשון[1]

י"ט טבת

כרוב אדום

כ"ה כסלו

א' שבט

כרוב לבן

ט"ו כסלו[1]

כ' טבת

כרוב סיני

ט"ו כסלו[1]

כ' טבת

כרובית

כ"ה כסלו

א' שבט

כרפס עלים (סלרי עלים)

כ"ה כסלו

ג' שבט

כרפס שורש (סלרי שורש)

כ"ה כסלו

י"ח שבט

כרתי (לוף)

כ"ה כסלו

ו' שבט

לפת

ט"ו כסלו

א' טבת

מלון9

כ"ה כסלו

ה' טבת

מלפפון

י"ד חשון[1]

י"ח כסלו

סלק אדום

כ"ה כסלו

כ' טבת

סלק עלים

י"ח כסלו[1]

י"ח  טבת

עגבניה[9]

ט"ו כסלו[1]

ט"ו טבת

עירית

ח' כסלו[1]

כ' טבת

פטרוזיליה עלים

ח' כסלו

י' ניסן

פטרוזיליה שורש

כ"ה כסלו

י"ח שבט

פלפל[9]

י'  כסלו

ג' ניסן

פלפל ירוק חריף[9]

י'  כסלו

י"ח טבת

פלפל אדום חריף[9]

כ' כסלו

ג' שבט

פפריקה טרייה

כ"ד אב

י"ח תשרי תשפ"ד

צנון

ט"ו כסלו

א' טבת

צנונית

ג' חשון

י"ט חשון

קולרבי

כ' כסלו[1]

ג' טבת

קישוא

ט' חשון[1]

כ' חשון

שום טרי[10]

כ"ב אדר

כ"ב אדר

שומר ושמיר

י"ח כסלו

א'  טבת

שעועית תרמילים[11]

כ"ד ניסן

כ"ד ניסן

תירס – אשבולים (קלחים)[12]

כ"ה כסלו

 

תות שדה

כ"ו חשון

ט' ניסן

תפוח אדמה[13]

כ"ב טבת[3]

ג' שבט[3]

תרד

י"ח כסלו

י"ב שבט

[1] בחישוב המועד לגמר איסור ספיחין לא הוספנו גם את התקופה בה נמצאים השתילים בהכנה במשתלה [לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל יש להוסיף את התקופה מתחילת הזריעה  במשתלה. לתועלת אנו מציגים את התקופות של שהות השתילים במשתלה עד להוצאתם מהמשתלה לשדה/חממות: בזיליקום – 18 יום, בצל – 30 יום, ברוקולי – 25 יום, חסה – 22 יום, חציל – 40 יום, כוסברה – 16 יום, כרוב – 25 יום, כרובית – 24 יום, לוף – 68 יום, מלפפון – 15-20 יום, נענע – 25 יום, סילקא (סלק עלים) – 31 יום, סלרי – 54 יום, עגבניה – 25 יום, עגבניה שרי – 40 יום, עירית – 20 יום, פטרוזיליה- 23 יום, פלפל – 40 יום, קולרבי – 25 יום, קישוא – 15-20 יום, רוקולה – 17 יום, רוקט – 18 יום,  שומר – 31 יום, שמיר – 17 יום]. יצויין כי בכל מקרה איסור ספיחין מסתיים בכ"ה כסלו.
[2] הוספנו מועד בו רוב התוצרת בשוק מזריעת השמינית עבור המחמירים מלקנות מהנזרע בשביעית גם אחרי חנוכה. יש המחמירים להוסיף עוד שבועיים כדי להימנע מספקות, כפי שמצוין במבוא אות א'. 
[3] תתכן אספקה מאיחסון מלקיטת שביעית שאסורה באיסור ספיחין גם מעבר לתאריך זה.
[4] הבננה עוברת תהליך של הבחלה לפני השיווק. לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל כיוון שאין איסור ספיחין בבננות אין גם קדושת שביעית במוצאי שביעית ואזלינן בתר לקיטה.
[5] גדל אצל נכרים.
[6] בחודשים טבת שבט ואדר מגיע בצל בעיקר מהערבה ויתכן גם מדרום הערבה. מאמצע שבט יגיע בצל שנזרע בשמיטה באזורים נוספים. יש להניח שיהיה גם יבוא מחו"ל. ניתן להבחין בין סוגי הבצל ולהבדיל בין ישן לטרי.
[7] בצל ראש הוא בצל יבש למחצה מוארך, שחלקו העליון במקום שיוצאים העלים, רחב.
[8] יתכן שיוציאו גזר קטן 15 יום קודם.
[9] חלק מיבול החצילים, המלון, העגבניות, הפלפל, הגמבה והפלפל החריף בחורף, הינם מהערבה וגם מהערבה הדרומית.
[10] מידע זה הינו ביחס לשום הטרי, השום היבש מגיע מחו"ל.
[11] התייחסנו לשעועית בתרמילים כירק כפי שכתב מרן החזו"א ופסק מרן הגריש"א. הזריעה של השעועית מתבצעת באביב ובקיץ. אין זריעה אחרי ראש השנה, לכן מגיעה לשווקים שעועית מזריעת שמיטה שאסורה רק בי"ג אייר
[12] לגבי התירס התייחסנו למוצרים מתירס צעיר הנאסף בארץ. המועדים בתירס מיוסדים על כך שתירס לח ספק אם הוא קטנית או ירק. המועדים מתייחסים למשווק טרי, קפוא ושימורים משווקים גם אחרי תאריכים אלו.
[13] מרבית תפוח אדמה מזריעת הסתיו נובטים לאחר ראש השנה, ונאספים מחנוכה. ניתן להבחין בין ישן וחדש במעבר העונות. התאריכים בלוח הם לגבי התוצרת החדשה. יש גם זן של תפו"א קטנים שמוציאים לאחר 60 יום – הם משווקים רק לחו"ל.