יצא לאור תלמוד ירושלמי תרומות ח"א פרקים א- ה' חדש!!!

להזמנות ניתן לפנות לבית המדרש בטלפון 026488888