מכירת חמץ – שטר הרשאה מקוון

מכירת חמץ שעל ידי "כשרות למהדרין" בראשות הגר"י אפרתי שליט"א

כאן ניתן למלא שטרות הרשאה מקוונים עבור מכירת חמץ,

יש למלא את כל הפרטים הנדרשים ובסיום ללחוץ 'שליחה'.

השטרות מגיעים חתומים כדת וכדין למערכת.

לחץ כאן להרשאה למכירת חמץ י"ב ניסן

לחץ כאן להרשאה למכירת חמץ י"ג ניסן

שטרות למכירת י"ב ניתן לשלוח עד יום חמישי י"ב ניסן בשעה 14:00.

שטרות למכירת י"ג ניתן לשלוח עד חצות הלילה שבין חמישי לשישי.

מכירת חמץ
הגר"י אפרתי שליט"א במכירת חמץ