חדש! שעורים ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל ע"י רבני בית המדרש

שיעורים מיוחדים בסדר הלימוד היומי

ברמב"ם הלכות שמיטה ויובל,

כפי תקנת רשכבה"ג מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

השיעורים יימסרו ע"י רבני ביהמ"ד להלכה בהתיישבות 'אמונת איש' בראשות הגר"י אפרתי שליט"א.

אורך כל שיעור כ 2-3 דקות.

בס"ד נפתח מחזור ב' ללימוד סדר זה בר"ח שבט.

לשמיעת השיעור היומי לחץ כאן

לקבלת השיעור היומי בדוא"ל ניתן לשלוח בקשה ל:7@bhl.org.il

ניתן להאזין לשיעורים בקו 'קול השביעין' של בית המדרש שמספרו  02-9669677

הלכות שמיטה ויובל