תגיות קשורות

כפי שכבר נכתב והתפרסם, לצערנו רוב האילנות המצויים כיום במטעים ובגינות הפרטיות מורכבים באיסור כלאים, ופעמים רבות בעל המטע או הגינה אפילו אינו מודע לכך שהעציץ אותו נטע מורכב בכלאים. מעבר לאיסור קיום כלאים יש לחוש לברכה לבטלה בברכת האילנות על אילנות אלו.

למאמר המלא אודות ברכת האילנות על אילנות המורכבים לחץ כאן>>

פירוט מיני האילנות:

אבוקדומורכב על מינו בלבד
אגוזי מלך, פקאן, מקדמיהכל אחד מורכב על מינו בלבד
אגסחלק מורכב על חבוש שהוא כלאים (בעבר הרוב המוחלט היה מורכב על חבוש) וחלק מורכב על כנת בטוליפוליה שנראה שהוא מינו, וחלק אגס זריע, ועל כנות OHF   – המותרות
אלה אמיתית (פיסטוק)מורכב על אלה אטלנטית, ועל מיכלואי אלה שהם ספק כלאים. ייתכן גם גידול על כנת אלה אמיתית בעצמה אך לא נהוג
אנונהמורכב על מינו בלבד
אפרסמוןמורכב על מינו בלבד
אפרסק ונקטרינהחלק על מיכלואי שקד ואפרסק: הנסן, קדמן וקינג ועוד שלא הוכרעו להיתר, וחלק על כנות שקד ואחרות שהם כלאים. חלק מהשתילים מורכבים על כנות אפרסק המותרות (בלאדי, נמאגרד, 198-12, GF305), חלק גדול על המיכלוא  של שקד ואפרסק GF677 שהותר
אשכוליתמורכב על כנות הדרים וולקה (וולקה מריאנה) ואחרים, שהם ספק כלאים
גודגדןכמו דובדבן
גויאבהמורכבת על מינה בלבד
דובדבןרוב השתילים על כנת מהלב, שעדיין לא הוכרע הגדרתה עפ"י ההלכה. וכן על מיכלוא של מהלב ומזרד שלא נבדק הלכתית. חלק על כנת קולט שהוא מינו
זיתמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
חבושמורכב על מינו בלבד
חרובמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
ליצ'ימורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
לימה (ליים)מורכב על וולקה (וולקה מריאנה) ועל מיקרופילה, שהם ספק כלאים
לימוןרובו על כנת וולקה שהיא כנראה מיכלוא של לימון עם חושחש ולא הוכרע להוציאה מספק כלאים,  ויש מתירים. מיעוטו על מקרופילה הדומה ללימון – ספק כלאים, קיימת אפשרות להשרשת הלימון ללא הרכבה, אך כמעט שאינה נהוגה
לימקווט (לימון סיני)על כנות הדרים – חושחש, וולקה, שהם ספק כלאים
משמשרובו מורכב על מינו. חלק על שזיף, ועל מיכלואים שאינם מינו והם כלאים
מנגומורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
ענביםמורכב על מינו בלבד
פג'ואהמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
פומלה ופומליתכמו האשכולית, על וולקה וחושחש – ספק כלאים
פיטאיה [וכן פרי גן עדן קובו]אינו מורכב
פפאיהמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
צבראינו מורכב
קומקווט (תפוז סיני)על כנות הדרים – חושחש, וולקה, שהם ספק כלאים
קיוימורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
קליפים (קלמנטינות ומנדרינות)רוב הקליפים מורכבים על וולקה שהוא ספק מינם, וכן על מיכלואי התלת עלה (812, c35, טרואייר). מיעוטם מורכבים על חושחש, שלגבי מינאולה אורטניק וטמפל– הקליפים הגדולים –  הוסכם שהוא מינם. לגבי שאר הקליפים עדיין לא הוכרע להוציאם מספק כלאים, ויש מתירים. כנת הקליאופטרה מותרת לקליפים אך כמעט ואינה מצויה
רימוןמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
שזיףכנראה הרוב על כנות בעיתיות שהם 677 ועל השקד שהם כלאים, או על כנות חדשות הנראות כשזיף (סיטיישן, פרסיאנה, מירן) ועדיין לא נבדקו הלכתי. חלק מהשתילים מורכבים על כנות שזיף (מריאנה) המותרות
שסקרובו המוחלט על מינו, מעט מאד על חבוש – כלאים
שקדרובו על מיכלואי 677 והנסן שנראה שהם כלאים, מעט על שקד מר או על אלנם שהם מינו.
תאנהמורכב על מינו בלבד [או בלתי מורכב]
תות    
תמר
מורכב בדרך כלל על מינו (זריע תות)    
אינו מורכב
תפו"זרובו הגדול מורכב על וולקה שהוא ספק מינו, חלק על מיכלואי התלת עלה (812, c35, טרואייר) שנראה שהם ספק מינו, ומעט על קליאופטרה ורנגפור שלא הוכרע להוציאם מגדר ספק מינו, מעט על חושחש שהוא מינו
תפוח מורכב על מינו בלבד