ישא יוסף

כאן ניתן לעיין בספר ישא יוסף – על כל חלקיו.

הספר כולל פסקי הלכות בד' חלקי שו"ע ממרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל,

נכתב ע"י תלמידו–נאמן ביתו, ראש ביהמ"ד הרב יוסף אפרתי שליט"א.

כולל משא ומתן בהלכה כדרכה של תורה ממה שדן ראש בית המדרש

במשך עשרות שנים קדם מו"ר מרן זצוק"ל וגדולי ישראל נוספים.