ימי העיון

פעמיים בשנה, אחרי חגי תשרי ואחרי חג הפסח, מתקיימים ימי עיון בירושלים ובבני ברק, בהם דנים רבנים וראשי ישיבות עם חקלאים ואנשי מקצוע בחידושים הלכתיים ובפתרונות לשאלות מעשיות על פי ההלכה.