עוד על מצוות תרומות ומעשרות

תגיות קשורות

אחת מחוויות הקיץ בשנים האחרונות היא 'קטיף חוויתי', תמורת תשלום קטן ניתן לטייל בתוך מטע פירות קיץ טעימים כדובדבן, אוכמניות וכדומה וכחלק מחווית הטיול המטיילים רשאים לקטף כמות מסוימת של פירות ולאכול אותם בשטח או לקחתם לביתם.

אמנם יש לשים לב שישנם כמה הלכות ונידונים הנוגעים לקטיף זה ובחוסר תשומת לב מתאים עלולים להכשל באיסורי ערלה וטבל.

איסור ערלה במטעים

מטעים רבים הינם מטעים שהם בתוך ג' שנים לנטיעה, ופירותיהם אסורים משום ערלה. כמו כן גם אם המטע עצמו הוא מטע ותיק ישנם 'מילואים' שהם אסורים בערלה [פעמים רבות חלק מהנטיעות מתות או מפתחות מחלות הפוגעות ביבול, והחקלאי שחס על הקרקע עוקר את הנטיעה הישנה ונוטע תחתה נטיעה חדשה, נטיעות אלו נקראות 'מילואים'].

מכיון ובכל מקום כמעט מצויים גם מטעי ערלה ומכיון שבזמננו העצים נותנים הרבה פרי גם בשנתם השלישית לנטיעה במטע, לדעת הרבה מהראשונים נחשב קבוע וצריך לחוש שמא המטע או העץ שלפניו הוא ערלה ואי אפשר לסמוך שהוא מרוב העצים שאינם ערלה שכל קבוע כמחצה על מחצה.

ולא ניתן לסמוך על טביעות עין בעלמא שהמטע הינו מטע ותיק כי פעמים רבות מסיבות שונות כסוג הטיפול בעצים או גיל העציצים שמהם ניטע המטע, העצים מתפתחים במהירות ורק מומחה יכול לאמוד את גילו של המטע.

[ואף שברוב הפירות העצים ניטעו בתחילה בעצים וניטעו כעציץ דו שנתי (עציץ נקוב בן שנה וחצי/שנתיים שהועבר עם הגוש לנטיעה בקרקע), מכל מקום מאחר ובשלב העברת העציצים למטעים העציצים לא רואים את פני הקרקע, הוראת רבותינו היא שלא להקל ויש למנות להם שנות ערלה מעת הנטיעה בארץ].

לכן בעצים רגילים כדובדבן, הדרים תפוחים ועוד, ניתן לבקש מבעל המטע את האישור לשנת הנטיעה, ואם גילו של המטע הוא מעל חמש שנים לפחות מותר בקטיף. אך גם במטע שגילו מעל לחמש שנים חובה לבדוק היטב שהעץ נראה כמו שאר העצים לידו והוא לא יותר שונה/נמוך/קטן. ניתן גם כן לבקש מבעל המטע את מספר הטלפון של האגרונום או המשגיח שמאשר לו את הנטיעות לקטיף ולשאול אותו בבירור אודות מטע מסוים זה שממנו רוצים לקטוף.

הסיבה לכך שרק מטע שגילו מעל חמש מותר היא משום שבשנתיים הראשונות של המטע מצויים יותר מילואים ומי שאינו מומחה מאוד (!) לא ידע להבחין בנטיעה המאוחרת יותר. ולפיכך כאמור גם במטע בן חמש יש לשים לב טוב שהעץ לא נראה שונה/נמוך/קטן יותר משאר העצים במטע, במידה והוא נראה שונה יש לחוש שהמדובר במילואים שהם ערלה ואין לקחת כלל מעץ זה.

כמו כן ניתן לנסות להשיג את המשגיח של המטע ולברר אצלו מה מצב המטע, גילו והאם יש בו עצי מילואים ואם כן האם פירותיהם הוסרו מהם במועד ואין בו ערלה.

בעצים שונים ישנם בעיות נוספות, כלדהלן:

במטעי רימונים וסברס אן המטע אינו מטופל על פי הנחיות ועדות הכשרות ישנם יחורים או השתרשויות חדשות שמצוי שגדלים עליהם פירות גם בתוך שלוש שנות ערלה, ויש לעקוב היטב אחר מקור הפרי, לכן רק מטע מטופל ומאושר ניתן לקטוף ממנו פירות.

פטל ואוכמניות,  הינם פירות בעייתיים מאוד ואין לקטוף מהם או לאכול אותם ללא בירור מעמיק ויסודי.

בכל מקרה של שאלה או ספק ניתן להתקשר לבית ההוראה של ידי בית המדרש 'אמונת איש' בטלפון 026488888 שלוחה 31 או לשלוח שאלה דרך האתר ותענו בהקדם.

תרומות ומעשרות

פירות שנקטפו מן העץ ואינם צריכים גמר מלאכה [פעולה המכשירה אותם ללקיחה הביתה או לאוצר] מותרים באכילת עראי כל עוד לא הגיעו לבית או לחצר, או שאינם מיועדים למכירה בשוק. ולכן כאשר קוטפים פרי בטבע ולא מכניסים אותו לחצר פרטית או בית וכדומה אינם חייבים בתרומות ומעשרות – כל עוד הם נאכלים עראי (לא בבישול, לא בסעודה ולא בקביעות זמן מראש – 'עוד שעתים נשב לאכול מהפירות שקטפנו').

אבל פירות שנעשה עליהם 'מקח', כלומר ששילמו על לקיחתם, אם קוטפים מהם אחד אחד ואוכלים, הרי הם פטורים ממעשר, אך אם קטפו מהם שתים הם מצטרפים לחיוב תרומות ומעשרות ואסור לאכול מהם בלי לעשר.

מכיון שגם בקטיף חוויתי משלמים מראש על הסיור במטעה ועל הזכות לקוף מעט פירות נחשב הדבר כמקח, ולכן מותר לקטוף רק אחד אחד ולאכלו מיד, אבל אם קטפו שתיים חובה לה]ריש מהם תרומות ומעשרות בברכה.

פרי גדול, מלון, אבטיח, או אשכול ענבים, רימון וכדומה נחשבים כשתים וחייבים בתרומות ומעשרות, אלא אם קטף עינב עינב, או חתך חתיכה מהמלון בעודו מחובר.

לימונים, יש לב כי חלק מהלימונים קדושים בקדושת שביעית, וישנו גם גם ספק שמא הגיעה שעת ביעורם, ועל כן אין לקחת מהם ללא התיעצות עם רב מוסמך לענינים אלו.

ניתן לקרוא בעניין זה גם כאן>>

בכל מקרה של שאלה או ספק ניתן להתקשר לבית ההוראה של ידי בית המדרש 'אמונת איש' בטלפון 026488888 שלוחה 31 או לשלוח שאלה דרך האתר ותענו בהקדם.

להנחיות להפרשת תרומות ומעשרות לחץ כאן>>