ט"ו בשבט ה'תשפ"ב

מאמרים

ט"ו בשבט בשנת השמיטה

מהי משמעותו ההלכתית של ט"ו בשבט בשנת השמיטה, לעניין מעשר, ערלה ורבעי.
 
 

מנהגי ט"ו בשבט

ממנהגי היום: להרבות במיני פירות, נוהגים שלא להתענות, נוהגים לאמר תפילה על אתרוג נאה לסוכות, לימוד הלכות מעשר. קיצור הלכות תולעים בפירות ופיצוחים.

קרא עוד >>

תפילה על האתרוג

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתברך כל אילנות האתרוג, להוציא פירותיהם בעתם ויוציאו אתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום ולא יעלה בהם חזזית  […]

קרא עוד >>

שאלות ותשובות

נתינת פירות שביעית כמתנה

שאלה:

בארגון החסד שבהנהלתי מתארגנים לקראת מבצע התרמה ארצי, שייערך כמה ימים אחרי טו בשבט. עלה בדעתי לשלוח בערב טו בשבט מגשי פירות נאים, אל התורמים הקבועים של הארגון, הן כהכרת הטוב על תרומותיהם הקודמות והן כדי לחמם את הלבבות לקראת מבצע ההתרמה המתקרב. ברצוני לדעת האם אין חשש איסור סחורה בכך שאני מעניק להם פירות שביעית כגמול על תרומתם הקודמת, או כדי שימשיכו לתרום למוסדנו?

תשובה:

מותר לשלוח פירות שביעית במתנה אל התורמים, הן כהכרת הטוב והן כדי לחמם את ליבם לקראת המגבית. ועל אף שהדבר נראה כנתינת שכר בעד העזרה - אין בזה איסור סחורה. אכן, יש לוודא שהמקבלים יהיו מודעים לכך שמדובר בפירות שביעית, ושהם ינהגו בהם קדושה כדין. להרחבת התשובה לחץ כאן >>