תגיות קשורות

כפי שהודענו בעדכונים שיצאו מטעמנו: (מעודכן לחודש תמוז פ"ג)

אגוזים, אגסים (חלקם), זיתים, תפוחים (מלבד זן ענה), פירות הדר: אשכולית, לימון (רובם), פומלה, פומלית, קלמנטינה, תפוז, הינם פירות שביעית.

במטרה לסייע בידי שומרי שביעית כהלכתה, לברר את מועדי הביעור אנו ממשיכים לבדוק בפרדסים ובמטעים ולדייק במועדי הביעור בכל מין ומין.

אגס, אגוז, אתרוג, זית, לימקווט, תפוח, זמן ביעורם עבר.

לפיכך:

המקבל אותם מחלוקת אוצר בית דין הנוהג בהם כדין אינו חייב לבערם, הלוקח אותם מן הנוכרי חייב לבערם ביום קנייתו.

אם היו בזמן הביעור ביד ישראל ולא בוערו נאסרו באכילה והנאה.

במידה ולא בוערו בשוגג ישנם אופנים שניתן להקל, ניתן לפנות לבית ההוראה שעל ידי בית המדרש בטלפון 02648888 שלוחה 31, או בקישור הישיר>> על מנת לקבל הוראה למקרה הספציפי.

אבוקדו:

ראוי לחוש כבר עכשיו שמא הגיע זמן הביעור, זמן הספק ימשך עד ט"ו באב שאז ודאי יעבור זמן הביעור. (למרות שישנם אזורים שעדיין קוטפים אבוקדו, כיון שישנם אזורים שבהם כבר כלו, יש לחוש משום ג' ארצות לביעור, וחומרי מקום שיצא משם ושהלך לשם).

הדרים:

אשכולית – זמן הספק שמא הגיע זמן הביעור יחל בכ"א סיון עד י' תמוז שאז ודאי עבר זמן הביעור.
לימון – זמן הספק שמא הגיע זמן ביעורו יחל בא' אלול עד ר"ח כסליו תשפ"ד. (מועד תחילת הספק מחושב לחומרא מעת שיכלו הלימונים שהגיעו לעונת המעשרות בשנת השמיטה, ועד שיכלו הלימונים שחנטו בשנת השמיטה).
פומלית – מי"ג תמוז יש להסתפק שמא הגיע זמן הביעור.
פומלה – מא' אב יש להסתפק שמא הגיע זמן הביעור.
קלמנטינה – ראוי לחוש כבר עכשיו שמא הגיע זמן הביעור, הספק ימשך עד ז' אב שאז ודאי עבר זמן הביעור.
תפוז – מא' אב יש להסתפק שמא הגיע זמן הביעור.
בע"ה נשתדל לעדכן אימתי ודאי עבר זמן הביעור בכל הפירות שלא כתבנו בהם את סוף זמן הספק.