הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

אין להפריש תרומות ומעשרות בשבת, וכן אין לחלל בשבת מעשר שני ונטע רבעי.

מי שברשותו פירות שאינם מעושרים, ובדעתו לאכול מהם בשבת, אך אין לו פנאי לעשרם בערב שבת, יאמר בערב שבת את נוסח התנאי המובא להלן, ולאחר שעשה כך רשאי לעשרם גם בשבת.

נוסח התנאי דומה לנוסח ההפרשה, רק בלשון עתיד.

אמירת התנאי אינה פועלת את ההפרשה, ואינה מתירה את הפירות באכילה, אלא רק מתירה לעשר אותם בשבת.

נוסח התנאי שיש לומר בערב שבת:

הַיּוֹתֵר מֵאֶחָד מִמֵּאָה שֶׁאֲנִי עָתִיד לְהַפְרִישׁ – יְהֵא תְּרוּמָה גְּדוֹלָה בְּצַד צְפוֹנוֹ [של אותו החלק שיהיה מונח בנפרד]. אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה הַנִּשְׁאָר, וְעוֹד תִּשְׁעָה חֲלָקִים כְּמוֹתוֹ בְּצַד צָפוֹן שֶׁל הַפֵּרוֹת – יִהְיוּ מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן. אוֹתוֹ אֶחָד מִמֵּאָה שֶּׁהִתְנֵיתִי שֶׁיְּהֵא מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן – יְהֵא תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר. וּמַעֲשֵׂר עָנִי – יְהֵא בִּדְרוֹמָם. וְאִם צָרִיךְ מַעֲשֵׂר שֵׁנִי – יְהֵא מַעֲשֵׂר שֵׁנִי בִּדְרוֹמָם.

למנויי הקרן: 

וִיהֵא מְחֻלָּל עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ שֶׁיִּחֵד הַמְּמֻנֶּה עַל הַקֶּרֶן לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי וּרְבָעִי. 

לשאינם מנויים בקרן (ויש ברשותם מטבע לחילול מעשר שני): 

וִיהֵא מְחֻלָּל הוּא וְחֻמְּשׁוֹ עַל פְּרוּטָה בַּמַּטְבֵּעַ שֶׁיִּחַדְתִּי לְחִלּוּל מַעֲשֵׂר שֵׁנִי.

שים לב: גם לאחר שאמרת את התנאי, הפירות עודם טבל, ואסור לאכול מהם עד שתפריש מהם בנוסח ההפרשה הרגיל.

אם בדעתו למנות שליח להפרשה

אם בדעתו לבקש מאחר שיפריש מן הפירות בשבת, יאמר בערב שבת את התנאי בנוסח כזה: היותר מאחד ממאה שעתיד שלוחי להפריש וכו'.

אם כבר מינה את השליח בערב שבת, יוכל השליח להתנות בעצמו, בנוסח התנאי הרגיל.

סדר ההפרשה בשבת

רק מי שהתנה על פירותיו בערב שבת – רשאי לעשרם בשבת.

עליו להפריד בשבת 'אחוז ועוד' מן הפירות ולהניח בצד, ולומר את נוסח ההפרשה הרגיל. המפריש מטבל ודאי, יברך בשבת קודם ההפרשה.

פירות טבל שהתנו עליהם מערב שבת אינם מוקצה, ומותר לטלטלם בשבת גם לפני ההפרשה. אבל ה'אחוז ועוד' נעשה מוקצה לאחר שאמר את נוסח ההפרשה בשבת, ואין לטלטלו עד מוצאי שבת. יש להזהר שלא לאכול ממנו בטעות!

אמירת תנאי על פירות שעדיין לא ברשותו

פירות טבל (שבוודאי אינם מעושרים), או ספק טבל (שיתכן שאינם מעושרים), אי אפשר 'להתנות' עליהם קודם שבאו לרשותו. ולכן אם לא הגיעו לידו בערב שבת – אינו יכול להתנות עליהם, וזאת על אף שיודע בוודאות שהם עתידים להגיע אליו בשבת.

אמנם המהדר להפריש תרו"מ מפירות שנקנו בחנות שתחת השגחה מוסמכת, יכול להתנות עליהם בערב שבת גם אם עדיין אינם ברשותו. וכגון, אם הוזמן להתארח אצל אחר, יכול להתנות בערב שבת על הפירות שיוגשו לפניו בשבת, ולכשיוגשו לפניו הפירות בשבת – יפריש מהם כמנהגו.