תגיות קשורות

מכיוון שעל פי הידוע לנו רוב ככל הזריעות נעשות במקום מקורה, ולכן, על אף שמספק זריעה בבית אסורה, יש מקום להקל בהם שאין חובת עקירה כדין הנוטע בשביעית. [אמנם יש שמעבירים את השתילים לאחר הזריעה קודם ההשרשה, לחממה ובהם יש יותר מקום להחמיר וכדלהלן].

כמו כן לגבי איסור נעבד בשביעית יש מקום להקל בקניית שתילים כיון שהשתילים נמצאים בחממות, ויש שהקילו לדונם כבית הגם שהחממה מועילה להם.

אמנם כשלא מדובר במקום צורך גדול ראוי להחמיר ולא להשתמש בשתילים שנזרעו ונעבדו בשביעית בספק איסור.

לשו"ת בעניין קניית שתילים במשתלה לחץ כאן >>

להלן הזמנים בהם מסתבר כי השתילים במשתלות הינם מזריעת שמינית או שישית:

צמחי נוי:

עצי נוי בעציצים עד פסח הם משתילת שישית, אמנם יש מקום לחוש בהם לאיסור נעבד.

שיחי נוי ופורחים יכולים להיות כמה חודשים במשתלה ויש לחוש שהינם מזריעת שביעית.

עצי פרי:

שתילי עצי פרי מורכבים הם מזריעת/שתילת שישית. [חובה לברר האם ההרכבה אינה כלאים]

שתילים עצי פרי לא מורכבים יתכן שהם מזריעת/שתילת שביעית.

שתילי ירקות עלים:

סטרטרים או בריבועים הקטנים של מרבית ירקות העלים (למעט המוזכרים להלן) הנמכרים במשתלות מי' חשון כפי הנראה הינם מזריעת שמינית.

עציצי ירק עלים מכ"ה חשון הם מזריעת שמינית.

בזיליקום בסטרטרים מר"ח חשון הינו מזריעת שמינית ומט"ו חשון אף הבזיליקום הגדל בעציצים הינו מזריעת שמינית.

סלרי בסטרטרים מכ' חשון הוא ודאי מזריעת שמינית. ומה' כסליו אף הגדל בעציצים הינו מזריעת שמינית.

שיחי תבלין כנענע, שיבא ורוזמרין מכ"ה כסליו הינם מזריעת שמינית.

פרי ירק:

עגבנייה, פלפל, מלפפון וכדומה הגדלים בסטרטרים מכ"ה כסליו הינם מזריעת שמינית והגדלים בעציצים מי' טבת הינם מזריעת שמינית.