תגיות קשורות

 1. אם אנחנו רוצים לזרוע ירקות או פרחים, ליטוע עצים, או להעביר שתילים לעציץ או לאדנית, בין אם האדנית או העציץ נחשב עציץ נקוב, במשך שנה הבאה עלינו לטובה, עלינו למהר ולנוטעם בערב שנת השמיטה משום שבשנת השמיטה אסור לזרוע וליטוע ולהעביר שתילים לעציצים.

  ואפילו אם העציץ או האדנית שלנו הם בתוך הבית אסור ליטוע אלא במקום צורך גדול – ובתנאי שהעציץ נחשב עציץ שאינו נקוב על פי כל כללי ההלכה.

 2. אם הצמחים אותם אנו באים לזרוע הם מיני ירקות – מכל סוג, ואנו זורעים אותם בעציץ או באדנית הנחשבים עציץ נקוב, עלינו להקדים את הזריעה כעשרה ימים לפני ראש השנה של שנת השמיטה, להשקותם בהרבה מים ולשים לב שאכן הם מוציאים עלעל לפני שנת השמיטה שאם לא כן ישנם דעות שהצמחים אסורים באיסור ספיחין.

 3. עציצים או אדניות שאינם תחת קרוי ויתכן שיהיו זקוקים לדישון, גיזום ענפים או שורשים, או שאר מלאכות, יש להקדים ולעשות את אותן המלאכות לפני שנת השמיטה, בכדי שלא נצטרך להתירם משום הפסד בתוך שנת השמיטה.

 4. עציצים העומדים בבית ואנו מתכוונים להוציאם לחצר או למרפסת שאינה מקורה במהלך שנת השמיטה, יש להקדים ולהוציאם לפני שנת השמיטה. וכן עציצים או אדניות שעומדים במרפסת מקורה, ואנו מעוניינים להסיר את התקרה מעליהם, עלינו להסירה כבר לפני שנת השמיטה.

  אמנם אם ברור שהכוונה היא להסיר את התקרה שלא לצורך העציצים, וגם בשעה שנעשה זאת כוונתנו תהיה ניכרת, כמו למשל: אנו צריכים להסיר את הקרוי מרפסת לצורך הסוכה, ואני מעמידים את הדפנות לסוכה עוד לפני שאנו מסירים את הקרוי, כך שניכר לכל שכוונת הסרת הקרוי היא לצורך הסוכה, במקרה כזה אין צורך להסיר את הגג לפני שנת השמיטה.

 5. עציצים או אדניות שעומדים בחצר או אפילו על הרצפה בקומת הקרקע, והם מונחים על גבי חומר שמפסיק בינם ובין הקרקע, כגון יריעת פלסטיק, מדף עץ, או על רגליות, ובכוונתנו להניחם על הקרקע במשך שנת השמיטה, עלינו להניחם על הקרקע כבר לפני שנת השמיטה.

 6. אם בכוונתנו לסדר את החצר או הגינה במשך שנת השמיטה ולהעביר את העציצים הנקובים שבחצר ממקום למקום, עלינו להעבירם ולסדרם לכתחילה לפני השמיטה.

 7. יש לייצב ולקבוע עציצים או שתילים בשקיות העלולים להתהפך, משום שבמקרים מסוימים יהיה אסור לנו להעמידם לאחר שהתהפכו.

 8. עצי פרי, וכן שיחי מאכל או תבלין רב-שנתיים, הגדלים בעציצים או באדניות, אפילו אם הם נחשבים עציצים שאינם נקובים, ואפילו אם הם גדלים בתוך הבית, יש אומרים שיש בהם קדושת שביעית, ולכן יש להפקיר את פירותיהם.