הליכות שדה 209

הליכות שדה 209

אב תש"פ

בין הנושאים המובאים בגליון:

דיני הרכבת כלאיים וסוגיהם השונים

חדושים וברורים בעניין אילנות סרק

צרוף עיסות לחלה

אמירת "הוא וחומשו" בנוסח חילול מעשרות

ענבים מחו"ל שנעשה בהם יין בארץ

מכתב הגאון ר' עזריאל אוירבך באיסור עורלה העולה מן השורשים

דברי זכרון לרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל