הליכות שדה החדש 206

הליכות שדה החדש 206

שבט תש"פ

 

בניסיון למלאות את החלל שנוצר עם פטירתו של הגאון רבי אליקים שלנגר זצ"ל, עורך כתב העת התורני "הליכות שדה" מזה כשלושים שנה, 

התחדש ויצא לאור גיליון 206 בעריכת הרה"ג ר' יחיאל איתמר שליט"א

בגיליון מדורים חדשים ואקטואלים, והוא יוצא בעיצוב חדש ומרהיב.

בתפילה שתרבה הדעת בלימוד תורת ארץ ישראל וקיום מצוותיה.  

בין הנושאים המובאים בגיליון החדש:

 

  • הפרשת תרו"מ דרך הטלפון
  • הפרשת תרו"מ על ידי קטן
  • חיוב תרו"מ בצמחי מרפא ובמאכל לבהמה
  • הפרשת חלה בשבת להציל מאיסור
  • הלכות מעשיות הנובעות מדיני ט"ו בשבט
  • חידושים בענייני מצוות שיש בקיומם דין 'לכם' מאת ראש בית המדרש
  • חיוב תרומות ומעשרות בנטע רבעי ובפירות המגיעים מחו"ל
  • תרו"מ ב'יין שני'
  • ערלה בפטל
  • שאלות למעשה שהתעוררו בבית המדרש