הליכות שדה 204

הליכות שדה 204

אדר ב' תשע"ט

תוכן העניינים:

ביעור מעשרות

  • ביעור חלה
  • הוראות מהגרש"ז זצ"ל
  • וידוי מעשרות- בחו"ל

שריפת חלה

הפרשת אורח

הפריש ולא ברך- להשאל

אננס- ירק או עץ

לוח אחוזי ערלה

כלאי הכרם