הליכות שדה גיליון 191

הליכות שדה גיליון 191

אב ע"ה

תוכן הענינים:

  • ביעור שביעית

  • לולבים של שביעית

  • כלי חרס לאיסור ספיחין

  • עציץ המכיל מ' סאה