הליכות שדה גיליון 186

הליכות שדה גיליון 186

אב תשע"ד

תוכן הענינים

  • ערלה בפאפיה

  • שמיטה

  • כלאי הכרם