הליכות שדה גיליון 183

הליכות שדה גיליון 183

חשון תשע"ד

תוכן העניינים:

  • השחתת אילנות

  • מעשר עני

  • שמיטה

  • ערלה