הליכות שדה גליון 193

הליכות שדה גליון 193

שבט תשע"ו

תוכן העניינים:

  • בית ההוראה

  • ירק במוצאי שביעית

  • ביעור שביעית

  • סיום מסכת שביעית