הליכות שדה גליון 190

הליכות שדה גליון 190

תמוז ע"ה

תוכן הענינים

שביעית

  • עבודת נכרי בקרקע ישראל

  • ביעור מעשרות

  • לוח מועדי ביעור שביעית

ערלה

  • לוח אחוזי הערלה לקיץ תשע"ה