הליכות שדה גליון 188

הליכות שדה גליון 188

טבת תשע"ה

תוכן הענינים

  • הפקרת שותפות

  • תאריכי שביעית שנדפסו במחיצת החזון איש

  • אמירת נכרי

  • עציצים

  • "מועדים לשמיטה"