הליכות שדה גליון 187

הליכות שדה גליון 187

חשון תשע"ה

תוכן הענינים

שביעית

  • אמירה לנכרי

  • גינת בית משותף

  • שאריות בקדושת שביעית

ערלה

  • לוח אחוזי ערלה