הליכות שדה גליון 177

הליכות שדה גליון 177

תמוז תשע"ב

תוכן הענינים:

  • נתינת תרו"מ בזמן הזה

  • ערלה

  • כלאים

  • דילול פרחי גפן