הליכות שדה גיליון 203

הליכות שדה גיליון 203

כסלו תשע"ט

תוכן הענינים:

        תרומות ומעשרות

  • מירוח פועל נכרי

  • דעת בהפרשה

  • על התוספתא

  • תרומה טמאה- שימוש בה
  • זיכוי ע"י סמוך על שולחנו
  • טבל שנתערב בטבל
  • מצוות נתינה בחלה ותרומה

  • הפרשה מפירות שיוחדו לחלוקה

        עציץ שאינו נקוב לד' מינים

        ערלה