הליכות שדה גיליון 202

הליכות שדה גיליון 202

אב תשע"ח

תוכן הענינים:

  • לזכרו של מרן הגרי"ש זצוק"ל

  • אננס

  • מבית ההוראה

  • תרומות ומעשרות

  • חלה

  • חימוץ דגן מחובר