הליכות שדה גיליון 199

הליכות שדה גיליון 199

סיון תשע"ז

תוכן הענינים:

  • נתינת טבל במתנה

  • תרומות ומעשרות

  • כלאים בנבטים

  • ערלה