הליכות שדה גיליון 197

הליכות שדה גיליון 197

כסלו ע"ז

תוכן הענינים:

  • תרומות ומעשרות בזה"ז

  • ברכת פדיון מעשר שני

  • עקירת אילן

  • כלאי הכרם