הליכות שדה גיליון 196

הליכות שדה גיליון 196

אב תשע"ו

תוכן הענינים:

  • עלים לאיסור ערלה

  • משגיחי כשרות

  • לוח ערלה