הליכות שדה גיליון 195

הליכות שדה גיליון 195

סיון תשע"ו

תוכן הענינים:

  • יין שביעית

  • כלאי אילן

  • הרכבות

  • שליחות מומר

  • נתינת תרו"מ